1.Digital Twin

การใช้งาน Digital Twin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความยั่งยืน

by admin
15 views

หนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมผลิตอย่างแท้จริง คือ Digital Twin หรือฝาแฝดดิจิทัล ซึ่งถือเป็นแบบจำลองที่สามารถจำลองวัตถุทางกายภาพ กระบวนการ และระบบจากโลกจริงเป็นข้อมูลเสมือน 3 มิติ

ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบจริง ทำให้เกิดการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคลีนและถูกต้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในกระบวนการผลิต

โดย Digital Twin ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มผลผลิตให้กับอุตสาหกรรม แต่ยังช่วยลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ จากนั้นนำผลลัพธ์ที่คาดหวังมาเปรียบเทียบกับผลการผลิตแบบเรียลไทม์ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยืนยันความสำคัญของ Digital Twin ในอุตสาหกรรมผลิต  World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่บทความในวันที่ 22 พฤษภาคม 2023 ที่เน้นว่า Digital Twin เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มผลผลิตเท่านั้น โดยความสำคัญของมันอยู่ที่การช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Digital Twin จะได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ติดตามฝาแฝดในโลกจริง เช่น ในภาคผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้เซ็นเซอร์ที่วัดข้อมูลได้หลากหลาย เช่น จำนวนรูที่เจาะ พลังงานที่ใช้ และสภาพอากาศ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์ด้วย Machine Learning และ AI เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การใช้งาน Digital Twin เพื่อเพิ่มประสิทภ์ภาพการผลิตและความยั่งยืน

เมื่อข้อมูลถูกป้อนสู่แฝดดิจิทัล ความสามารถในการระบุปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานของหลายๆ บริษัท และผู้ผลิตทั่วโลก เช่นเดียวกับที่ BMW ได้ใช้ Digital Twin ในโรงงานของตน ในชื่อ BMW iFACTORY เครื่องมือนี้มีลักษณะคล้ายกับ Google Street View และช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีมงานฝ่ายผลิตให้สามารถตรวจสอบและเก็บข้อมูลของโรงงานต่างๆ ทั่วโลกเพื่อการพัฒนาต่อไป

การใช้ Digital Twin ในการผลิตไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทภ์ภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นโรงงานของ LG Electronics ที่ใช้ Digital Twin ในการจำลองสายการผลิตและรวมข้อมูลการผลิตเข้ากับระบบอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือการเพิ่มประสิทภ์ภาพการผลิตขึ้น 17% คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 70% และการลดการใช้พลังงานลง 30% ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เพียงแค่ LG Electronics เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ Digital Twin โรงงานของ Procter & Gamble ในจีนก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการจัดการคลังสินค้า ผลลัพธ์ที่ได้รับคือการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาถึง 99.9% การลดสินค้าคงคลังลง 30% และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ลง 15% ภายในระยะเวลา 3 ปี

การใช้ Digital Twin ไม่เพียงแค่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทภ์ภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทำให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เช่น Schneider Electric LeVaudreuil ที่ได้ใช้ Digital Twin ในการจำลองการติดตั้งโรงงาน ผลลัพธ์ที่ได้รับคือการลดการใช้พลังงานลง 25% การลดของเสียลง 17% และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 25% ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการที่มีประสิทภ์ภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ในปี 2025

2.Digital Twin

การผลิตและความยั่งยืนในโลกที่ผสมกัน

นาย Peter Herweck CEO Schneider Electric ให้สัมภาษณ์กับ WEF เมื่อปี 2022 ว่า การ Digitalization ประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่ง WEF เล็งเห็นว่า Digital twin ควรครอบรวมประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบุปัญหาและแก้ไขได้ดีมากขึ้นเช่นกัน

การใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในการผลิตและการจัดการความยั่งยืนกำลังเริ่มเข้าสู่แนวโน้มที่สำคัญ เรียกเก็บเอาต์เขาว่า lights-out automation และ lights-out manufacturing ซึ่งเป็นการสร้างระบบการผลิตที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ในโรงงาน ในส่วนของ Western Digital ตัวอย่างเช่น พวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการขับเคลื่อนโรงงานในมาเลเซีย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความสำเร็จอย่างมาก โรงงานมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 43% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงลดการใช้พลังงานลงถึง 41% ด้วยการใช้ระบบ lights-out automation

ดังนั้น การนำ Digital Twin เข้าสู่กระบวนการผลิตและการจัดการความยั่งยืนไม่เพียงแค่เป็นแนวโน้มของอนาคต แต่มันกำลังเป็นความจำเป็นที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนในโลกปัจจุบันและในอนาคต

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.mreport.co.th/experts/technology/201-digital-twin-is-for-productivity-and-sustainability

Related Posts

เกี่ยวกับเรา

logo KNZWEB

แหล่งรวมข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถค้นหาความรู้และคำแนะนำได้ฟรี!

เรื่องล่าสุด