1.ขั้นตอนการ Logout – Tagout (LOTO)

ขั้นตอนการ Logout – Tagout (LOTO)

by admin
15 views

การใช้ขั้นตอนการ Logout – Tagout (LOTO) เป็นขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ขั้นตอน LOTO มี 7 ขั้นตอนหลัก

ที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายได้รับการปิดอย่างถูกต้องและไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีก ก่อนที่งานบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเสร็จสิ้น 

1. การเตรียมการ

พนักงานที่ได้รับอนุญาตควรตรวจสอบ และระบุอุปกรณ์ หรือระบบที่จะทำการตัดระบบอย่างถูกต้อง และระบุแหล่งพลังงานที่ต้องได้รับการควบคุมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ควรระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับแหล่งพลังงานนั้นๆ

2. การแจ้งเตือน

2. ควรแจ้งให้ทราบถึงการปิดระบบ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ควรแจ้งให้ทราบถึงการปิดระบบ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ที่จะทำการล็อค เหตุผลในการล็อค และเวลาที่คาดว่างานจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ควรระบุบุคลากรที่มีสิทธิ์ในการปิดระบบ เพื่อขอความเกี่ยวกับสถานะการปิดระบบ

3. การปิดระบบ

หลังจากการเตรียมการและการแจ้งเตือน การปิดระบบจริงจะเริ่มขึ้น ขั้นตอนนี้ คือ การปิดระบบตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิต หรือสถานที่ทำงานกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ถูกหยุดทำงานแล้ว

4. การแยก

ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน อุปกรณ์บางอย่างอาจต้องปิดเครื่องหรือปิดวาล์วเพื่อความปลอดภัย

5. การกำจัดพลังงาน

ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการลดพลังงานที่ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ พลังงานนี้สามารถตัดการเชื่อมต่อ ยับยั้ง หรือทำให้ไม่เป็นอันตรายได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือแหล่งพลังงาน

6. การล็อค/แท็กเอาท์

3.การล็อคแท็กเอาท์

อุปกรณ์จะถูกล็อคเอาท์และแท็กเอาท์ด้วยอุปกรณ์แยกพลังงาน และป้ายชื่อของบุคคลจะแขวนอยู่บนอุปกรณ์ล็อค เพื่อระบุผู้ปฏิบัติงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น

7. การตรวจสอบการตัดแยกพลังงาน

ในขั้นตอนสุดท้าย ทุกขั้นตอนที่ดำเนินการจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ควร หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ แสดงว่าการตัดแยกพลังงานเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่พนักงานไม่สามารถถอดกุญแจล็อคออกได้หรือลืมถอดล็อค หัวหน้าสามารถถอดได้ โดยมีเงื่อไขดังนี้

4. กรณีที่พนักงานไม่สามารถถอดกุญแจล็อคออกได้หรือลืมถอดล็อค หัวหน้าสามารถถอดได้

–  พนักงานไม่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน

–  ต้องได้รับการฝึกอบรบเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการถอดออก

การปล่อยพลังงานอันตรายระหว่างซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอันตรายที่พบบ่อยที่สุดในการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้กระบวนการล็อกเอาท์แท็กเอาท์ (LOTO) เป็นกระบวนการที่ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

Related Posts

เกี่ยวกับเรา

logo KNZWEB

แหล่งรวมข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถค้นหาความรู้และคำแนะนำได้ฟรี!

เรื่องล่าสุด